Angelworx Creative Productions bio picture
 • Velkommen til vår blogg

  Her vil dere se de siste fotograferingene vi har gjort, sammen med tips og nyheter. Vi setter pris på deres kommentarer og ikke nøl med å gi forslag om ting dere ønsker å se her i fremtiden.
  Angelworx er fotografer som spesialiserer seg på bryllup & portrett. Vi er basert i Oslo/Akershus, men tar oppdrag over hele Norge og også utenfor landets grenser.

 • Reflective/Gjenspeilende

  I have my own unique style and creative vision, but it is still important for me that the person in front of the lens shines through in the images with their personal contribution. Their personality should leave an imprint on the photographs. I have no template or exact formula for the end result, we create it together as a collaboration.

  Jeg har min egen unike stil og kreative visjon, men det er fortsatt viktig for meg at personene foran kameraet skinner gjennom med deres personlige bidrag. Deres personlighet skal sette preg på bildene. Jeg har ingen eksakt mal eller formel for sluttresultatet; det skaper vi sammen.

 • Narrative/Skildrende

  In wedding photography, the images will recreate the story of your big day. This is a day filled with emotions, events and impressions and it all happens in a fast pace. Therefore my goal to provide you photos that vividly narrates how the day unfolded as if it was yesterday. And even the details that you missed. As portrait photographer, I document the persons in different ages and phases to tell the story of your life. We are your extra set of creative eyes that translate your life in pixels.

  Bryllupsfotografering gjenskaper fortellingen om deres store dag. Dette er en dag fylt med følelser, hendelser og inntrykk og alt skjer i relativt rask tempo. Derfor er målet mitt å levere bilder som tydelig forteller hvordan dagen utfoldet seg som om det var i går. Og til og med de detaljene som dere gikk glipp av. Som portrettfotograf, så dokumenterer jeg mennesker i forskjellige aldre og livsfaser for å fortelle historien om deres liv. Vi er deres ekstra sett av kreative øyner som oversetter livet i piksler.

 • Thoughtful/Omtenksom

  We put a lot of effort and preparation into our work as photographers. I try to know as much as possible about you so I can deliver a result I know you will appreciate. We strive to give a good variation through a good balance of photojournalistic style and elegant portraits. There will be elements of people, emotions and details. Then we carefully select your images through thorough quality control and further enhance them with timeless and subtle photoprocessing.

  Vi legger mye bak fotograferingen og legger ingenting til tilfeldighetene. Vi prøver så godt som mlulig å bli kjent med dere så vi kan levere et resultat som vi vet dere vil sette pris på. Vi anstrenger så mye vi kan for å gi dere en variert utvalg med en god balanse av fotojournalistisk stil og elegante portretter. Dere får alt av mennesker, følelser og detaljer. Så vil vi forsiktig gå gjennom utvalget gjennom nøye kvalitetskontroll og deretter forbedre dem med tidløs og diskret etterbehandling.

T w i t t e r   &   I n s t a g r a m
F a c e b o o k   f e e d
S o s i a l e   m e d i e r
S a m a r b e i d s p a r t n e r e